Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Hündürlük: 5 m

Uzunluq: 10 m

Şaquli: 66

Üfüqi: 44

Cəmi kərpic: 2904