Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

1519 Sonluq

Art: 1519
A sm*B sm*C sm: 12 * 18 * 6
Çəki kg: 2,5
1 m sayı: 15
m2 sayı:
Sayı/Palet: 369
Palletin çəkisi kq: 922,5