Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

2003 Güllü kəmər sm.6x21,5x12

Art: 2003
A sm*B sm*C sm: 10,5 * 21 * 6
Çəki kg: 2,7
1 m sayı: 5
m2 sayı: 300
Sayı/Palet: 810
Palletin çəkisi kq: