Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

2036 Düz qabarıq hissələr

Art: 2036
A sm*B sm*C sm: 7,5 * 24 * 11,5
Çəki kg: 2,8
1 m sayı: 8
m2 sayı: 225
Sayı/Palet: 630
Palletin çəkisi kq: