Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

FK0009 Xarici divar

Art: FK0009
A sm*B sm*C sm: 350 * 238 * 238
Çəki kg: 16.3
1 m sayı: 0
m2 sayı: 17
Sayı/Palet: 32
Palletin çəkisi kq: 523