Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

FK0018 Mərtəbəarası

Art: FK0018
A sm*B sm*C sm: 800 * 250 * 400
Çəki kg: 6.400
1 m sayı:
m2 sayı:
Sayı/Palet:
Palletin çəkisi kq: