Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

FK0030 Daxili/Xarici

Art: FK0030
A sm*B sm*C sm: 300 * 180 * 240
Çəki kg: 12
1 m sayı:
m2 sayı:
Sayı/Palet:
Palletin çəkisi kq: