Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

FK0037 Xarici divar

Art: FK0037
A sm*B sm*C sm: 65 * 120 * 240
Çəki kg: 2
1 m sayı: 0
m2 sayı: 64
Sayı/Palet: 512
Palletin çəkisi kq: 1024