Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

502 Kvadrat

Art: 502
A sm*B sm*C sm: 25 * 25 * 6
Çəki kg: 7,1
1 m sayı: 4
m2 sayı: 16
Sayı/Palet: 108
Palletin çəkisi kq: 766,8