Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

503 Kvadrat

Art: 503
A sm*B sm*C sm: 30 * 30 * 5
Çəki kg: 8,8
1 m sayı: 3,3
m2 sayı: 11
Sayı/Palet: 68
Palletin çəkisi kq: 598,4