Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

515 24,5

Art: 515
A sm*B sm*C sm: 48 * 6 * 14,4
Çəki kg: 4
1 m sayı: 66
m2 sayı: 950,4
Sayı/Palet:
Palletin çəkisi kq: