Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

552 25

Art: 552
A sm*B sm*C sm: 35,5 * 6,5 * 10,5
Çəki kg: 4
1 m sayı: 72
m2 sayı: 756
Sayı/Palet:
Palletin çəkisi kq: