Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

753 Diametr 45

Art: 753
A sm*B sm*C sm: 6 * 18 * 21
Çəki kg: 2,5
1 m sayı: 8
m2 sayı: *
Sayı/Palet: *
Palletin çəkisi kq: