Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

754 Diametr 45

Art: 754
A sm*B sm*C sm: 6 * 17,5 * 21
Çəki kg: 2,3
1 m sayı: 8
m2 sayı: 245
Sayı/Palet: 563,5
Palletin çəkisi kq: