Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

756 Diametr 40

Art: 756
A sm*B sm*C sm: 6,5 * 10 * 23
Çəki kg: 2,3
1 m sayı: 6
m2 sayı: 530*
Sayı/Palet: 1219
Palletin çəkisi kq: