Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Blok kərpiclər

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq
Xarici Divar FK0014 Xarici Divar 240 240 240 4 0 11
Arakəsmə FK0031 Arakəsmə 85 190 190 2.0 0 27 300 600
Arakəsmə FK0032 Arakəsmə 100 190 190 2.5 0 27 250 625
Arakəsmə FK0033 Arakəsmə 135 190 190 3.0 0 24 200 600
Xarici divar FK0034 Xarici divar 295 190 190 5.700 0 27 75 430
Xarici divar FK0035 Xarici divar 295 135 190 4.200 0 38 120 504
Xarici divar FK0036 Xarici divar 240 190 190 6.5 0 27 100 650
Xarici divar FK0037 Xarici divar 65 120 240 2 0 64 512 1024
Xarici divar FK0038 Xarici divar 82 115 240 2.5 0 49 384 960
Xarici divar FK0039 Xarici divar 65 100 210 1.8 0 71 600 1080
Xarici divar FK0040 Xarici divar 85 100 210 2.2 0 54 480 1056
Boru üçün FK0041 Boru üçün 65 115 240 13,7 0 17 848 657
Xarici divar FK0042 Xarici divar 390 190 190 8.5 0 28
Xarici divar FK0043 Xarici divar 190 190 190 4 0 8
Xarici divar FK0044 Xarici divar 390 190 190 8 0 8