Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Sütün başlıqları, arka  və hissələri

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq DWG 3D DWG 2D
Diametr 25 751 Diametr 25 5,5 16 51 4,5 2 120 540 Diametr 25 3D DWG Diametr 25 2D DWG
Diametr 32 752 Diametr 32 6 12 31 2 4 205 410 Diametr 32 3D DWG Diametr 32 2D DWG
Diametr 32 torus başlıq 752-t Diametr 32 torus başlıq 4,5 10 28,5 1,4 4 * * Diametr 32 torus başlıq 3D DWG Diametr 32 torus başlıq 2D DWG
Diametr 45 753 Diametr 45 6 18 21 2,5 8 * * Diametr 45 3D DWG Diametr 45 2D DWG
Diametr 45 754 Diametr 45 6 17,5 21 2,3 8 245 563,5 Diametr 45 3D DWG Diametr 45 2D DWG
Diametr 55 755 Diametr 55 6,5 16,5 21,5 2,4 10 240 576 Diametr 55 3D DWG Diametr 55 2D DWG
Diametr 55 torus başlıq 755-t Diametr 55 torus başlıq 4,5 13,5 17 1,5 10 * * Diametr 55 torus başlıq 3D DWG Diametr 55 torus başlıq 2D DWG
Diametr 40 756 Diametr 40 6,5 10 23 2,3 6 530* 1219 Diametr 40 3D DWG Diametr 40 2D DWG
Diametr 80 759 Diametr 80 4 15 26,5 2,2 * * Diametr 80 3D DWG Diametr 80 2D DWG