Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Arka və hissələri

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq DWG 3D DWG 2D
Diametr 70 801 Diametr 70 6 24 5,5 / 7 1,5 24 430* 645 Diametr 70 3D DWG Diametr 70 2D DWG
Diametr 160 803 Diametr 160 24 11,5 7,5 / 5,5 3,2 64 258* 825,6 Diametr 160 3D DWG Diametr 160 2D DWG
Aşağı qövsvari hissə 804 Aşağı qövsvari hissə 11,5 24 6,3 / 5,5 3,1 62 288* 892,8 Aşağı qövsvari hissə 3D DWG Aşağı qövsvari hissə 2D DWG
Yuxarı qövsvari hissə 805 Yuxarı qövsvari hissə 11,5 24 7,5 / 6,5 3,5 64 237* 829,5 Yuxarı qövsvari hissə 3D DWG Yuxarı qövsvari hissə 2D DWG
14 сm 808 14 сm 11 14 6,5 / 5,5 2 * * 14 сm 3D DWG 14 сm 2D DWG
Rif. Art. 2106 810 Rif. Art. 2106 12 24 6,5 / 5 2,9 48 267 774,3 Rif. Art. 2106 3D DWG Rif. Art. 2106 2D DWG
Rif. Art. 2107 811 Rif. Art. 2107 12 24 6,5 / 5,5 3,2 46 267 854,4 Rif. Art. 2107 3D DWG Rif. Art. 2107 2D DWG
Dekor kilit 14 sm 816 Dekor kilit 14 sm 27 14 6 3,5 170* 595 Dekor kilit 14 sm 3D DWG Dekor kilit 14 sm 2D DWG