Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Hasarlar üçün şəbəkələr

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq DWG 3D DWG 2D
  A cm. Art. A cm. B cm. C cm. Peso Kg. N° al m² pz x banc. Kg x banc. DWG 3D DWG 2D   A cm. 3D DWG   A cm. 2D DWG
7 1401 7 16,5 8 0,9 60 580 522 7 3D DWG 7 2D DWG
15 1402 15 15 8,5 2,1 39 348 730,8 15 3D DWG 15 2D DWG
14,5 1403 14,5 29 8 4,2 22 170 714 14,5 3D DWG 14,5 2D DWG
15,5 1404 15,5 6 7 1,7 39 390 663 15,5 3D DWG 15,5 2D DWG
33,5 1405 33,5 33,5 6 7,2 8,7 44 316,8 33,5 3D DWG 33,5 2D DWG