Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Sütün başlıqları

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq DWG 3D DWG 2D
Almaz ucluq 1701 Almaz ucluq 5 30 30 9 1 * * Almaz ucluq 3D DWG Almaz ucluq 2D DWG
1/2 Almaz ucluq 1702 1/2 Almaz ucluq 7 20,5 41 12 2 69 828 1/2 Almaz ucluq 3D DWG 1/2 Almaz ucluq 2D DWG
1/2 Almaz ucluq 1702-b 1/2 Almaz ucluq 5 25 50 15,5 2 69 * 1/2 Almaz ucluq 3D DWG 1/2 Almaz ucluq 2D DWG
1/4 Almaz ucluq 1703 1/4 Almaz ucluq 7 / 13 27 27 11 4 48 528 1/4 Almaz ucluq 3D DWG 1/4 Almaz ucluq 2D DWG
1/4 Almaz ucluq 1703-b 1/4 Almaz ucluq 4,6 / 9,5 30 30 9,7 4 * * 1/4 Almaz ucluq 3D DWG 1/4 Almaz ucluq 2D DWG
1/4 rif. Art. 2102 1704 1/4 rif. Art. 2102 11,5 27,5 27,5 9,8 4 48 470,4 1/4 rif. Art. 2102 3D DWG 1/4 rif. Art. 2102 2D DWG
1/4 rif. Art. 2101 1705 1/4 rif. Art. 2101 11 28 28 9,7 4 48 465,6 1/4 rif. Art. 2101 3D DWG 1/4 rif. Art. 2101 2D DWG
Endings 1706 Endings 4,5 21 39 6,4 2 90 576 Endings 3D DWG Endings 2D DWG
Endings 1706-b Endings 4,5 21 33 6 2 102 612 Endings 3D DWG Endings 2D DWG
1/4 rif. Art. 2024 1707 1/4 rif. Art. 2024 6,3 24 24 7 4 99 693 1/4 rif. Art. 2024 3D DWG 1/4 rif. Art. 2024 2D DWG
Bir hissəli sütün başlığı 1709 Bir hissəli sütün başlığı 7,5 28 28 7,9 1 * * Bir hissəli sütün başlığı  3D DWG Bir hissəli sütün başlığı  2D DWG