Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Xüsusi fiqurlu hissələr

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq DWG 3D DWG 2D
Düz karniz Kremona 2501 Düz karniz Kremona 14,5 7 35,5 5,2 2,8 160 832 Düz karniz Kremona 3D DWG Düz karniz Kremona 2D DWG
Sağ və ya sol künclü karniz Kremona 2502 Sağ və ya sol künclü karniz Kremona 14,5 7 34,5/49 6 * * Sağ və ya sol künclü karniz Kremona 3D DWG Sağ və ya sol künclü karniz Kremona 2D DWG
Xarici diametri 100 sm olan qovsvari karniz Kremona 2503 Xarici diametri 100 sm olan qovsvari karniz Kremona 14,5 7 15,5 2 * * Xarici diametri 100 sm olan qovsvari karniz Kremona 3D DWG Xarici diametri 100 sm olan qovsvari karniz Kremona 2D DWG
Düz karniz Roma 2510 Düz karniz Roma 36,5 14,5 2,5 1,8 2,7 * * Düz karniz Roma 3D DWG Düz karniz Roma 2D DWG
İkidişli karniz Roma 2511 İkidişli karniz Roma 29 25,5 2,5 2,5 * * İkidişli karniz Roma 3D DWG İkidişli karniz Roma 2D DWG
Xarici diametri 100 sm olan qovsvari karniz 2512 Xarici diametri 100 sm olan qovsvari karniz 33,5 14,5 2,5 1,8 * * Xarici diametri 100 sm olan qovsvari karniz 3D DWG Xarici diametri 100 sm olan qovsvari karniz 2D DWG
Xüsusi qabarıq karniz 3001 Xüsusi qabarıq karniz 32,5 29 7 8 3,3 64 512 Xüsusi qabarıq karniz 3D DWG Xüsusi qabarıq karniz 2D DWG
Çıxıntılı karniz 3002 Çıxıntılı karniz 25 42,5 7,5 10 4 * * Çıxıntılı karniz  3D DWG Çıxıntılı karniz  2D DWG
İnsan başlı karniz 3003 İnsan başlı karniz 32 42 8 9,5 İnsan başlı karniz 3D DWG İnsan başlı karniz 2D DWG
Çıxıntılı karniz 3004 Çıxıntılı karniz 28,5 9,5 8,5 2,9 10 132 382,8 Çıxıntılı karniz  3D DWG Çıxıntılı karniz  2D DWG
 Çıxıntılı karniz Praqa 3004-b Çıxıntılı karniz Praqa 37 12,5 10,4 6,9 * *  Çıxıntılı karniz Praqa 3D DWG  Çıxıntılı karniz Praqa 2D DWG
Hovuz kənarlığı 3005 Hovuz kənarlığı 34 33 6,5 9,2 3 64 588,8 Hovuz kənarlığı 3D DWG Hovuz kənarlığı 2D DWG
Hovuz üçün künc kənarlığı 3006 Hovuz üçün künc kənarlığı 33 33 6,5 9,2 * * * Hovuz üçün künc kənarlığı 3D DWG Hovuz üçün künc kənarlığı 2D DWG
Hovuz məhəccəri 3007 Hovuz məhəccəri 6,5 25,5 4,5 0,9 22 * * Hovuz məhəccəri 3D DWG Hovuz məhəccəri 2D DWG
Hovuzkənarı su kanalı 3008 Hovuzkənarı su kanalı 13,5 24,5 7 2,5 4 * * Hovuzkənarı su kanalı 3D DWG Hovuzkənarı su kanalı 2D DWG
Hovuzkənarı su kanalı 3009 Hovuzkənarı su kanalı 14 30 6 3,7 6,6 * * Hovuzkənarı su kanalı 3D DWG Hovuzkənarı su kanalı 2D DWG
Hovuzkənarı su kanalı künclüyü 3010 Hovuzkənarı su kanalı künclüyü 30 30 6 7,4 * * * Hovuzkənarı su kanalı künclüyü 3D DWG Hovuzkənarı su kanalı künclüyü 2D DWG
Hovuzkənarı su kanalı və su süzgəci 3011 Hovuzkənarı su kanalı və su süzgəci 14,5 30 6 3,6 * * * Hovuzkənarı su kanalı və su süzgəci 3D DWG Hovuzkənarı su kanalı və su süzgəci 2D DWG