Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Ənənəvi kərpic

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq DWG 3D DWG 2D
Başlıq 101 Başlıq 11,5 11,5 6,3 1,5 8 110 534 801 Başlıq 3D DWG Başlıq 2D DWG
Başlıq 101 Başlıq 11,5 11,5 6,3 1,5 8 110 534 801 Başlıq 3D DWG Başlıq 2D DWG
Üzlük kərpic 102 Üzlük kərpic 14 11,5 6,3 1,8 7 96 453 815,4 Üzlük kərpic 3D DWG Üzlük kərpic 2D DWG
Üzlük kərpic 103 Üzlük kərpic 16 11,5 6,3 1,9 6 82 396 752,4 Üzlük kərpic 3D DWG Üzlük kərpic 2D DWG
Üzlük kərpic 104 Üzlük kərpic 18 11,5 6,3 2,2 5,5 74 357 785,4 Üzlük kərpic 3D DWG Üzlük kərpic 2D DWG
Üzlük kərpic 105 Üzlük kərpic 21 11,5 6,3 2,5 4,8 66 297 742,5 Üzlük kərpic 3D DWG Üzlük kərpic 2D DWG
Üzlük kərpic 106 Üzlük kərpic 24 11,5 6,3 3 4,1 58 267 801 Üzlük kərpic 3D DWG Üzlük kərpic 2D DWG
Üzlük kərpic 107 Üzlük kərpic 23,5 11 6,8 3,3 4 52 246 811,80 Üzlük kərpic 3D DWG Üzlük kərpic 2D DWG
Üzlük kərpic 108 Üzlük kərpic 24 11,5 7,5 3,9 4,1 48 237 924,30 Üzlük kərpic 3D DWG Üzlük kərpic 2D DWG
Bolonya 110 Bolonya 28 14 6 4,1 3,5 51 247 1012,70 Bolonya 3D DWG Bolonya 2D DWG
Qarışıq gil 207 Qarışıq gil 21 10 4 1,8 4,7 101 444 799,20 Qarışıq gil 3D DWG Qarışıq gil 2D DWG
Qarışıq gil 208 Qarışıq gil 24,5 12 5,5 3 4 63 318 954 Qarışıq gil 3D DWG Qarışıq gil 2D DWG
Qarışıq gil 209 Qarışıq gil 23 11,5 6,5 3,1 4,1 54 246 762,60 Qarışıq gil 3D DWG Qarışıq gil 2D DWG
Qarışıq gil 210 Qarışıq gil 30 10 5 3 3,3 57 249 747 Qarışıq gil 3D DWG Qarışıq gil 2D DWG
Qarışıq gil 211 Qarışıq gil 37 12 6 5,2 2,7 48 144 748,8 Qarışıq gil 3D DWG Qarışıq gil 2D DWG
Qarışıq gil 212 Qarışıq gil 25 12,5 7 3,9 3,9 57 246 959,4 Qarışıq gil 3D DWG Qarışıq gil 2D DWG
Qarışıq gil 213 Qarışıq gil 26 12 7 4,1 3,7 50 219 897,9 Qarışıq gil 3D DWG Qarışıq gil 2D DWG
Qarışıq gil 214 Qarışıq gil 30 12 8 5,5 3,3 44 168 924 Qarışıq gil 3D DWG Qarışıq gil 2D DWG
Qarışıq gil 215 Qarışıq gil 31 12 7 5,1 3,3 44 189 963,9 Qarışıq gil 3D DWG Qarışıq gil 2D DWG
Dairəvi hissə 260 Dairəvi hissə 24 11,5 6 2,8 15 60 267 747,6 Dairəvi hissə 3D DWG Dairəvi hissə 2D DWG
Antik kərpic 270 Antik kərpic 21 10 6,5 2,3 63 652 1500 Antik kərpic 3D DWG Antik kərpic 2D DWG
Qədimi adi kərpic 280 Qədimi adi kərpic 24,5 12 5,5 3 36/63 384 930 Qədimi adi kərpic 3D DWG Qədimi adi kərpic 2D DWG
Kərpic 290 Kərpic 24 11,5 6,3 2,7 58 267 750 Kərpic 3D DWG Kərpic 2D DWG