Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Üzlük və künclüklər

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq DWG 3D DWG 2D
Başlıq 301-b Başlıq 11,5 11,5 6,3 1,4 15 117 534 747,6 Başlıq 3D DWG Başlıq 2D DWG
Sabun parçası 302 Sabun parçası 13 6,5 3 0,5 27 49 1675 837,50 Sabun parçası  3D DWG Sabun parçası  2D DWG
Haşiyə 303 Haşiyə 18,5 6 6 1 15 79 600 600 Haşiyə 3D DWG Haşiyə 2D DWG
Dairəvi sərt kəsim 306 Dairəvi sərt kəsim 24 6 6 1,3 15 480 624 Dairəvi sərt kəsim 3D DWG Dairəvi sərt kəsim 2D DWG
Travella Roma 308 Travella Roma 25 12 3,5 1,8 34 360 648 Travella Roma 3D DWG Travella Roma 2D DWG
L künclü  6x24x15,5 310-b L künclü 6x24x15,5 24 15,5 6 1,8 15 240 432 L künclü  6x24x15,5 3D DWG L künclü  6x24x15,5 2D DWG
Yuvarlaq L künclü 6x24x15,5 311-b Yuvarlaq L künclü 6x24x15,5 24 15,5 6 1,8 15 240 432 Yuvarlaq L künclü 6x24x15,5 3D DWG Yuvarlaq L künclü 6x24x15,5 2D DWG
Kənari L künclü 3 sm 312 Kənari L künclü 3 sm 18 12 6 1,2 15 320 384 Kənari L künclü 3 sm 3D DWG Kənari L künclü 3 sm 2D DWG
İncə antik L formalı 3 sm 313 İncə antik L formalı 3 sm 18 12 6 1,2 15 320 384 İncə antik L formalı 3 sm 3D DWG İncə antik L formalı 3 sm 2D DWG