Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Yağışlıqlar və kərpic hissələri

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq DWG 3D DWG 2D
24,5 515 24,5 48 6 14,4 4 66 950,4 24,5 3D DWG 24,5 2D DWG
17 551 17 28 7,5 6,8 5,8 88 598,4 17 3D DWG 17 2D DWG
25 552 25 35,5 6,5 10,5 4 72 756 25 3D DWG 25 2D DWG