Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Termoblok

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq
Xarici divar FK0001 Xarici divar 295 238 238 13.7 0 17 48 657
Xarici divar FK0002 Xarici divar 390 190 190 11.5 0 27 50 575
Xarici divar FK0003 Xarici divar 390 238 238 18.1 0 17 32 574
Xarici divar FK0004 Xarici divar 400 238 238 18.6 0 17 32 595
Xarici divar FK0005 Xarici divar 450 238 238 17.1 0 11 40 684
Xarici divar FK0006 Xarici divar 430 190 250 20.0 0 17 32 670
Xarici divar FK0007 Xarici divar 380 190 250 20.0 0 17 32 640
Xarici divar FK0008 Xarici divar 380 238 238 17.65 0 17 32 565
Xarici divar FK0009 Xarici divar 350 238 238 16.3 0 17 32 523
Xarici divar FK0010 Xarici divar 295 190 190 8.5 0 27 75 430
Arakəsmə FK0011 Arakəsmə 85 500 238 8.0 0 8 96 770
Arakəsmə FK0012 Arakəsmə 100 500 238 9.4 0 8 80 754
Arakəsmə FK0013 Arakəsmə 135 500 238 12.7 0 8 56 715