Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Sağlamlığımızın qayğısına qalırıq

Sağlamlığımızın qayğısına qalırıq

Termoblok ilə tikilmiş evlər ekoloji cəhətdən təmiz və təhlükəsiz olması ilə yanaşı, həmçinin gələcək illər üçün də sərfəli investisiya hesab oluna bilər.

Termoblok ekoloji təmiz tikinti materialıdır

Qeyd etmək lazımdır ki, ev tikintisində davamlı və möhkəm olmaqla bərabər, ekoloji cəhətdən təmiz və təhlükəsiz materiallardan istifadə etmək çox vacibdir. Xüsusilə, ailə və yaxınlarınızla  bir ömürboyu paylaşacağınızı şəxsi evinizin tikintisində kimyəvi və ziyanlı maddələrlə zəngin olan bir çox müasir tikinti materialından istifadə etməməyi sizə tövsiyə edirik.

Keramik termoblokların üstünlüyü ekoloji təmiz və təhlükəsiz olmasıdır. Keramik termoblok istehsalı zamanı təbii gil və yonqardan istifadə olunur, hansı ki, bişmə prosesində maddələrin yanması nəticəsində termoblokların üzərində hava ilə dolu kiçik məsamələr meydana gəlir.

Termobloklar evdə rahat yaşamın mənbəyidir

Keramik termoblokların əsas fərqləndiricixüsusiyyətlərindən biri də su burxaıcı xüsusiyyətinin olmasıdır. Termoblok ilə inşa edilmiş divarın daxilinə nəm və buxarın keçməsinin qarşısını aldığına görə divarda göbələklərin, eyni zamanda kifin yaranmasına da mane olur. Divarların daxilinə, xüsusən yerə yaxın olan aşağı hissələrə rütubət keçməsinə imkan vermədiyi üçün çöldəki soyuq, nəm və yaxud rütubətli havanın evin daxili temperaturuna təsirini minimuma endirir. Digər tikinti materiallarından, məsələn beton, şüşə, daş və s. fərqli olaraq termobloklar evin daxili temperaturumu qoruyub saxlamağa, çöldəki hava şəraitindən asılı olmayaraq yaşam sahələrinin temperaturunu eyni səviyyədə qorumağa imkan verir.

Termobloklu evlərdə qış isti, yay sərindir

Hər bir insan üçün ən rahat və əlverişli olan məkan məhz evdir. Soyuq qış günlərində və yayın qızmar çağlarında orta yaşam temperaturlu  evə sahib olmaq hər birimizin ən böyük arzusudur. Əminliklə deyə bilərik ki, tam təbii tərkibi ilə keramik termobloklar bütün fəsil və iqlim şəraitinə uyğunlaşan yeganə tikinti materialıdır. Termobloklu evlərdə qıda isti, yayda isə sərin temperaturun olması sizə həm ailə üzvlərinizə sağlam bir həyat bəxş etməkdə, həm də ailə büdcənizə qənaət etməkdə kömək edəcəkdir. İqlim dostu sayılan keramik termobloklar özünün və yaxınlarının sağlamlığı haqqında narahat olanlar üçün ideal seçimdir.