Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Sizin tikintiniz üçün 5 sadə qayda

Sizin tikintiniz üçün 5 sadə qayda

  1. Semen – qum məhlulu ilə hörgü aparılarkən havanın tempraturası +5⁰ -dən aşağı olmamalıdır. Aşağı temraturada məhlulun bərkiməsi zamanı gedən kimyəvi proseslər pozula bilər
  2. Mənfi tempraturalarda hörgü işləri aparmaq üşün şaxtaya davamlı xüsusi kimyəvi əlavələr qatılmış məhluldan istifadə etmək lazımdır.
  3. Hörgü zamanı donmuş, üzərində qar və ya buz olan kərpiclərdən istifadə etmək olmaz.
  4. Hörgünün üst qatını, pəncərə atlıqlarını su keçirməyən örtlüklərlə örtmək lazımdır ki, yağış yağan zaman yağış suları hörgünün boşluqlarına dolmasın.
  5. 25⁰-dən yuxarı temraturada hörgü hörən zaman əvvəlcədən kərpicləri suda islatmaq lazımdır.