Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

2026 Çökük

Art: 2026
A sm*B sm*C sm: 6,5 * 26 * 13
Çəki kg: 3,4
1 m sayı: 7
m2 sayı: 246
Sayı/Palet: 836,4
Palletin çəkisi kq: