Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Kirəmitlər

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq
Mərtəbəarası
FK0015 Mərtəbəarası 150 250 400 9.900
Mərtəbəarası FK0016 Mərtəbəarası 190 250 400
Mərtəbəarası FK0017 Mərtəbəarası 230 250 400 14.400
Mərtəbəarası FK0018 Mərtəbəarası 800 250 400 6.400
Mərtəbəarası
FK0019 Mərtəbəarası 150 250 525 14.700
Mərtəbəarası FK0020 Mərtəbəarası 190 250 525 14.700
Mərtəbəarası FK0021 Mərtəbəarası 230 250 525 18.100
Mərtəbəarası FK0022 Mərtəbəarası 800 250 525 8.800
Daxili/Xarici FK0023 Daxili/Xarici 175 240 240 7
Daxili/Xarici FK0024 Daxili/Xarici 240 240 240 8
Daxili/Xarici FK0025 Daxili/Xarici 300 240 240 9
Daxili/Xarici FK0026 Daxili/Xarici 365 240 240 10
Daxili/Xarici FK0027 Daxili/Xarici 300 240 240 11
Daxili/Xarici FK0028 Daxili/Xarici 365 240 240 12
Daxili/Xarici FK0029 Daxili/Xarici 300 160 240 12
Daxili/Xarici FK0030 Daxili/Xarici 300 180 240 12
Dam örtüyü FK0045 Dam örtüyü 230 410 0 2.600 0 15
Dam örtüyü FK0046 Dam örtüyü 230 410 0 2.900 0 17
Dam örtüyü FK0047 Dam örtüyü 245 400 0 3.100 0 16
Dam örtüyü FK0048 Dam örtüyü 185 380 0 2.300 0 27-44
Dam Örtüyü
FK0049 Dam Örtüyü 204 370 0 3.300
Dam Örtüyü
FK0050 Dam Örtüyü 210 353 0 3.200
Dam Örtüyü
FK0051 Dam Örtüyü 190 355 0 2.400
Dam Örtüyü
FK0052 Dam Örtüyü 215 425 0 3.200
Dam Örtüyü
FK0053 Dam Örtüyü 190 420 0 3.600