Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

2029 Çökük

Art: 2029
A sm*B sm*C sm: 4 * 24 * 13
Çəki kg: 2
1 m sayı: 8
m2 sayı: 411
Sayı/Palet: 822
Palletin çəkisi kq: