Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

2030 Çökük

Art: 2030
A sm*B sm*C sm: 7 * 24 * 12,5
Çəki kg: 2,7
1 m sayı: 8
m2 sayı: 246
Sayı/Palet: 664,2
Palletin çəkisi kq: