Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

2046 Zolaq torus başlıq

Art: 2046
A sm*B sm*C sm: 6 * 11,5 * 24
Çəki kg: 2,5
1 m sayı: 4
m2 sayı: 267
Sayı/Palet: 667,5
Palletin çəkisi kq: