Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

2104 Rif. Art.1728

Art: 2104
A sm*B sm*C sm: 10,5 * 22 * 6
Çəki kg: 2,2
1 m sayı: 15
m2 sayı:
Sayı/Palet: 309
Palletin çəkisi kq: 679,8