Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

FK0027 Daxili/Xarici

Art: FK0027
A sm*B sm*C sm: 300 * 240 * 240
Çəki kg: 11
1 m sayı:
m2 sayı:
Sayı/Palet:
Palletin çəkisi kq: