Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

FK0028 Daxili/Xarici

Art: FK0028
A sm*B sm*C sm: 365 * 240 * 240
Çəki kg: 12
1 m sayı:
m2 sayı:
Sayı/Palet:
Palletin çəkisi kq: