Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

415 Düzbucaqlı çardaq

Art: 415
A sm*B sm*C sm: 30 * 15 * 3,5
Çəki kg: 2,8
1 m sayı:
m2 sayı: 22,2
Sayı/Palet: 240
Palletin çəkisi kq: 672