Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

440 Döşəmə yaşmağı

Art: 440
A sm*B sm*C sm: 24 * 8,5 * 2,5
Çəki kg: 0,8
1 m sayı: 4
m2 sayı:
Sayı/Palet: 1028
Palletin çəkisi kq: 822,40