Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

751 Diametr 25

Art: 751
A sm*B sm*C sm: 5,5 * 16 * 51
Çəki kg: 4,5
1 m sayı: 2
m2 sayı: 120
Sayı/Palet: 540
Palletin çəkisi kq: