Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

752 Diametr 32

Art: 752
A sm*B sm*C sm: 6 * 12 * 31
Çəki kg: 2
1 m sayı: 4
m2 sayı: 205
Sayı/Palet: 410
Palletin çəkisi kq: