Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

755 Diametr 55

Art: 755
A sm*B sm*C sm: 6,5 * 16,5 * 21,5
Çəki kg: 2,4
1 m sayı: 10
m2 sayı: 240
Sayı/Palet: 576
Palletin çəkisi kq: