Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

759 Diametr 80

Art: 759
A sm*B sm*C sm: 4 * 15 * 26,5
Çəki kg: 2,2
1 m sayı:
m2 sayı: *
Sayı/Palet: *
Palletin çəkisi kq: