Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Dairəvi sütun kərpic hissələri

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq DWG 3D DWG 2D
Diametr 25 701 Diametr 25 6 8 18 1,2 60 4 500 600 Diametr 25 3D DWG Diametr 25 2D DWG
Diametr 32 702 Diametr 32 6 7 24,5 1,6 60 4 390 624 Diametr 32 3D DWG Diametr 32 2D DWG
Diametr 40 703 Diametr 40 6,5 7 20 1,4 90 6 530 742 Diametr 40 3D DWG Diametr 40 2D DWG
Diametr 45 704 Diametr 45 6 8 20 1,2 120 8 555 666 Diametr 45 3D DWG Diametr 45 2D DWG
Diametr 55 705 Diametr 55 6 9 28 2,4 90 6 275 660 Diametr 55 3D DWG Diametr 55 2D DWG
Diametr 60 706 Diametr 60 6 8 23,5 1,8 120 8 390 702 Diametr 60 3D DWG Diametr 60 2D DWG
Diametr 70 707 Diametr 70 5,5 8 23 1,8 135 9 * * Diametr 70 3D DWG Diametr 70 2D DWG
Aypara diametr 24 sm 721 Aypara diametr 24 sm 5,5 24 37,5 2,4 30 2 240 576 Aypara diametr 24 sm  3D DWG Aypara diametr 24 sm  2D DWG
Aypara diametr 29 sm 722 Aypara diametr 29 sm 5,5 29 45 3 30 2 170 510 Aypara diametr 29 sm  3D DWG Aypara diametr 29 sm  2D DWG