Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Pilləkan və pəncərə altı

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq DWG 3D DWG 2D
Rif. Art. 1103 1101 Rif. Art. 1103 3,3 31 24 4,8 4 132* 633,6 Rif. Art. 1103 3D DWG Rif. Art. 1103 2D DWG
Rif. Art. 1715 1102 Rif. Art. 1715 3 24 13 2,1 8 462* 970,2 Rif. Art. 1715 3D DWG Rif. Art. 1715 2D DWG
Pəncərə 1102-b Pəncərə 3 24 13 * * Pəncərə 3D DWG Pəncərə 2D DWG
Sağ və sol künc 1103 Sağ və sol künc 3,5 24 31 5 132* 660 Sağ və sol künc 3D DWG Sağ və sol künc 2D DWG
Maxi pillə 1105 Maxi pillə 15 41 7 8,2 13,5 96* 787,2 Maxi pillə 3D DWG Maxi pillə 2D DWG
Uzun pillə 1106 Uzun pillə 12,5 40 6,5 6,2 15 132* 818,4 Uzun pillə 3D DWG Uzun pillə 2D DWG
Qısa pillə 1106-b Qısa pillə 13 24 6,5 3,8 15 246* 934,8 Qısa pillə 3D DWG Qısa pillə 2D DWG
Hündür pillə 1107 Hündür pillə 16 36 6 5,9 17 130* 767 Hündür pillə 3D DWG Hündür pillə 2D DWG
Piləkən küncü 1108 Piləkən küncü 12,5 11 11 2,1 * * Piləkən küncü 3D DWG Piləkən küncü 2D DWG
Piləkən küncü 1108-b Piləkən küncü 13 24 10,5 4 144* 576 Piləkən küncü 3D DWG Piləkən küncü 2D DWG
Hündür pilləkən küncü 1109 Hündür pilləkən küncü 16 12 12 2,7 * * Hündür pilləkən küncü 3D DWG Hündür pilləkən küncü 2D DWG
Sağ və sol maksi pilləkən küncü 1110 Sağ və sol maksi pilləkən küncü 15 41 7 10,9 68* 741,2 Sağ və sol maksi pilləkən küncü 3D DWG Sağ və sol maksi pilləkən küncü 2D DWG
Tapança
1113 Tapança 14 24,5 5,5 2,3 18 240* 552 Tapança
 3D DWG Tapança
 2D DWG
Tapança künc 1114 Tapança künc 14 12,5 12,5 2,7 * * Tapança künc 3D DWG Tapança künc 2D DWG