Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Ləklər

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq DWG 3D DWG 2D
Qizilgül formalı 1601 Qizilgül formalı 31 14 5 3,5 7 160* 560 Qizilgül formalı 3D DWG Qizilgül formalı 2D DWG
Quş formalı 1602 Quş formalı 34 15,5 4,5 3,9 7 120 468 Quş formalı 3D DWG Quş formalı 2D DWG
Zambaq formalı 1603 Zambaq formalı 30,5 20,5 5,5 6,2 5 104 644,8 Zambaq formalı 3D DWG Zambaq formalı 2D DWG
Rivarossa 1604 Rivarossa 28,5 12 6 3,5 8 243 850,5 Rivarossa 3D DWG Rivarossa 2D DWG