Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Mərtəbələr arası qabarıq kəmərlər

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq DWG 3D DWG 2D
Sarmaşıq kəmər 2001 Sarmaşıq kəmər 13,5 28 4,5 3,5 3,3 160* 560 Sarmaşıq kəmər 3D DWG Sarmaşıq kəmər 2D DWG
Oyulmuş qızılgül 2002 Oyulmuş qızılgül 10,5 27,5 6 3,5 3,3 192* 672 Oyulmuş qızılgül 3D DWG Oyulmuş qızılgül 2D DWG
Güllü kəmər  sm.6x21,5x12 2003 Güllü kəmər sm.6x21,5x12 10,5 21 6 2,7 5 300 810 Güllü kəmər  sm.6x21,5x12 3D DWG Güllü kəmər  sm.6x21,5x12 2D DWG
Güllü kəmər sm.4x21,5x12 2004 Güllü kəmər sm.4x21,5x12 10,5 21 4 1,7 5 360* 612 Güllü kəmər sm.4x21,5x12 3D DWG Güllü kəmər sm.4x21,5x12 2D DWG
Üçbucaqlı fiqurlu kərpic 
 sm.13,5x19x5,5 2005 Üçbucaqlı fiqurlu kərpic sm.13,5x19x5,5 13,5 19 6 1,8 2 290* 522 Üçbucaqlı fiqurlu kərpic 
 sm.13,5x19x5,5 3D DWG Üçbucaqlı fiqurlu kərpic 
 sm.13,5x19x5,5 2D DWG
Hörüklü kəmər 2006 Hörüklü kəmər 7 19 5,5 1,3 5 620* 806 Hörüklü kəmər 3D DWG Hörüklü kəmər 2D DWG
Qabarıq oval kərpic 2007 Qabarıq oval kərpic 6 25,5 5,5 1,2 4 415 498 Qabarıq oval kərpic 3D DWG Qabarıq oval kərpic 2D DWG
Qabarıq oval pəncərə altlığı 2007-d Qabarıq oval pəncərə altlığı 6 30,5 18 5,4 3,2 148 799,2 Qabarıq oval pəncərə altlığı 3D DWG Qabarıq oval pəncərə altlığı 2D DWG
Fiqurlu qabarıq oval kəmər 2008 Fiqurlu qabarıq oval kəmər 7,5 23,5 5 1 4 395 395 Fiqurlu qabarıq oval kəmər 3D DWG Fiqurlu qabarıq oval kəmər 2D DWG
Oval fiqur boğa buynuzu 2008-b Oval fiqur boğa buynuzu 6 24 6 1,3 4 480 624 Oval fiqur boğa buynuzu 3D DWG Oval fiqur boğa buynuzu 2D DWG
Aralıq fiqur buğa buynuzu 2009 Aralıq fiqur buğa buynuzu 12 20 6 1,6 5 416 665,6 Aralıq fiqur buğa buynuzu 3D DWG Aralıq fiqur buğa buynuzu 2D DWG
Rombvari oyma 2010 Rombvari oyma 7,5 25 10,5 3,5 4 216 756 Rombvari oyma 3D DWG Rombvari oyma 2D DWG
Yunan haşiyə 2011 Yunan haşiyə 14,5 31 3,5 2,4 3,3 230 552 Yunan haşiyə 3D DWG Yunan haşiyə 2D DWG