Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Yer döşəmə üçün

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq DWG 3D DWG 2D
Kvadrat 401 Kvadrat 20 20 3 2,4 5 25 288 691,20 Kvadrat 3D DWG Kvadrat 2D DWG
Kvadrat 402 Kvadrat 25 25 3,5 4,1 4 16 180 738 Kvadrat 3D DWG Kvadrat 2D DWG
Kvadrat 403 Kvadrat 30 30 3,5 6,5 3,3 11 88 572 Kvadrat 3D DWG Kvadrat 2D DWG
Düzbucaqlı 414 Düzbucaqlı 24 11,5 2,5 1,4 34 450 630 Düzbucaqlı 3D DWG Düzbucaqlı 2D DWG
Düzbucaqlı çardaq 415 Düzbucaqlı çardaq 30 15 3,5 2,8 22,2 240 672 Düzbucaqlı çardaq 3D DWG Düzbucaqlı çardaq 2D DWG
Düzbucaqlı çardaq 416 Düzbucaqlı çardaq 40 20 3,5 5,3 12,5 152 805,6 Düzbucaqlı çardaq 3D DWG Düzbucaqlı çardaq 2D DWG
Düzbucaqlı çardaq 417 Düzbucaqlı çardaq 48 16 3,5 5 13 160 800 Düzbucaqlı çardaq 3D DWG Düzbucaqlı çardaq 2D DWG
Düzbucaqlı 418 Düzbucaqlı 28 14 3 2,2 25,5 290 638 Düzbucaqlı 3D DWG Düzbucaqlı 2D DWG
Düzbucaqlı 419 Düzbucaqlı 36 18 3 3,8 15,2 176 668,8 Düzbucaqlı 3D DWG Düzbucaqlı 2D DWG
Düzbucaqlı 420 Düzbucaqlı 50 25 3,5 6 8 72 432 Düzbucaqlı 3D DWG Düzbucaqlı 2D DWG
Dekor hamar 425 Dekor hamar 11 11 3 0,6 9 81 Dekor hamar 3D DWG Dekor hamar 2D DWG
Dekor çıxıntılı 426 Dekor çıxıntılı 11 11 3 0,6 9 81 Dekor çıxıntılı 3D DWG Dekor çıxıntılı 2D DWG
Dekor çıxıntılı 427 Dekor çıxıntılı 12 12 3 0,6 9 81 Dekor çıxıntılı 3D DWG Dekor çıxıntılı 2D DWG
Dekor çıxıntılı 428 Dekor çıxıntılı 12 12 3 0,6 9 81 Dekor çıxıntılı 3D DWG Dekor çıxıntılı 2D DWG
Səkkizbucaqlı 430 Səkkizbucaqlı 26 26 3,5 3,5 17,4 96 336 Səkkizbucaqlı 3D DWG Səkkizbucaqlı 2D DWG
Bərabər olan altıbucaqlı 431 Bərabər olan altıbucaqlı 14 14 3,5 3,5 19,6 * * Bərabər olan altıbucaqlı 3D DWG Bərabər olan altıbucaqlı 2D DWG
Bərabər olmayan altıbucaqlı 432 Bərabər olmayan altıbucaqlı 35 17,5 3,5 2,6 21,9 * * Bərabər olmayan altıbucaqlı 3D DWG Bərabər olmayan altıbucaqlı 2D DWG
Romb 433 Romb 49 25,5 4 5,4 13,9 * * Romb 3D DWG Romb 2D DWG
Döşəmə yaşmağı 440 Döşəmə yaşmağı 24 8,5 2,5 0,8 4 1028 822,40 Döşəmə yaşmağı 3D DWG Döşəmə yaşmağı 2D DWG
Döşəmə yaşmağı 441 Döşəmə yaşmağı 24 12 2,5 1,3 4 600 780 Döşəmə yaşmağı 3D DWG Döşəmə yaşmağı 2D DWG
Döşəmə yaşmağı 442 Döşəmə yaşmağı 30 15 3,5 2,7 3,3 522 1409,4 Döşəmə yaşmağı 3D DWG Döşəmə yaşmağı 2D DWG