Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Qədim ənənəninmüasir davamçısı...

Düzbucaqlı üzlük kərpic

Şəkil Art Qeyd A sm B sm C sm Çəki kg 1 m sayı m2 sayı Sayı/Palet Palletin çəkisi kq DWG 3D DWG 2D
Kvadrat  502 Kvadrat 25 25 6 7,1 4 16 108 766,8 Kvadrat   3D DWG Kvadrat   2D DWG
Kvadrat 503 Kvadrat 30 30 5 8,8 3,3 11 68 598,4 Kvadrat 3D DWG Kvadrat 2D DWG
Düzbucaqlı 505 Düzbucaqlı 35 24,5 6 10 4 11 72 720 Düzbucaqlı 3D DWG Düzbucaqlı 2D DWG
Düzbucaqlı 506 Düzbucaqlı 48 24 7,5 17,5 4 8 54 945 Düzbucaqlı 3D DWG Düzbucaqlı 2D DWG
Düzbucaqlı 507 Düzbucaqlı 40 20 6 9,1 5 12,5 70 637 Düzbucaqlı 3D DWG Düzbucaqlı 2D DWG